Start Charakterystyka gminy
Ogólna charakterystyka gminy PDF Print Adres email

 

Gmina Uścimów to gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim, a jej siedzibą jest Stary Uścimów. Położona jest w północno-zachodniej części Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Sąsiaduje z gminami: Dębowa Kłoda, Ludwin, Ostrów Lubelski, Parczew i Sosnowica. Według danych z 31 grudnia 2010 gminę zamieszkiwało 3431 osób, zaś powierzchnia obejmuje 10 861 ha, w tym nieco ponad 7000 ha zajmują użytki rolne, a pozostałe około 3000 ha to tereny leśne.

 

W krajobrazie gminy jednak wody są elementem najważniejszym. Na tym terenie istnieje dziewięć naturalnych zbiorników wodnych wchodzących w skład zespołu jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Siedem z nich leży w całości w obrębie gminy, pozostałe dwa podzielone są granicami gmin. Naturalnym zbiornikom towarzyszą kompleksy stawów rybnych (z największym wśród nich Stawem Morawczyńskim) oraz sieć kanałów melioracyjnych, łącznie z kanałem Wieprz-Krzna. Przez gminę przepływają również dwie rzeki: Tyśmienica i Bobrówka.

 

Nieskażone przez przemysł środowisko przyrodnicze obszaru gminy sprzyja występowaniu wielu rzadkich gatunków flory i fauny. Dla ochrony tych wartości, teren niemalże całej gminy został włączony w granice Parku Krajobrazowego Pojezierze Łęczyńskie. Dla ochrony najcenniejszych fragmentów Parku przygotowuje się również utworzenie rezerwatu przyrody 'Bobrówka'. W trakcie przygotowania są także trasy ścieżek rowerowych, zachęcające do poznawania tych terenów i sycenia oczu pięknem krajobrazu.

 

 

 

 

 

Atrakcyjne położenie, przepiękne widoki, nieskażone środowisko - wszystko to stwarza doskonałe warunki do rozwoju turystyki, tym bardziej, że w ofercie gminy w sezonie letnim znajduje się prawie 1400 miejsc noclegowych.

 

 

 

 

 

Dominującym w gminie działem gospodarki jest rolnictwo. Gospodarstwa indywidualne, do których należy 99% użytków rolnych, dotychczas prowadziły produkcje wielokierunkową, w ostatnich latach zaczęły się specjalizować w hodowli drobiu.

 

 

 

 

 

W gminie są trzy szkoły podstawowe: w Krasnem, Nowej Jedlance i Uścimowie oraz gimnazjum w Starym Uścimowie. Funkcjonują również dwie biblioteki: w Uścimowie i Nowej Jedlance.

 

Główną imprezą sportowo-rekreacyjną organizowaną przez Urząd Gminy w Uścimowie jest 'Bieg Jezior' odbywający się w pierwszą niedzielę sierpnia. Jest to też jednocześnie jedna z większych imprez organizowanych w okresie wakacji na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim.