Start Spis telefonów
Numery telefonów PDF Print Adres email

Dane kontaktowe Urzędu Gminy Uścimów:

L.p. Stanowisko Telefon e-mail
1. Sekretariat 81 852 30 45
CLOAKING
2. Wójt 81 852 30 01 CLOAKING
3. Sekretarz 81 852 30 30 CLOAKING
4. Skarbnik 81 852 30 15 CLOAKING
5. Finanse 81 852 30 15
CLOAKING
6. Księgowość 81 852 30 36 CLOAKING
7. Podatki 81 852 31 13 CLOAKING
8. Kultura i Promocja 81 852 30 26 CLOAKING
9. Inwestycje / Gospodarka przestrzenna 81 852 30 26 CLOAKING
10. Straż / Rolnictwo 81 852 30 25 CLOAKING
11. Informatyka / Obronność 81 852 30 25 CLOAKING
12. Urząd Stanu Cywilnego / Ochrona Środowiska 81 852 30 33 CLOAKING
13. Nieruchomości 81 852 30 36 CLOAKING
14. Gospodarka Komunalna 81 852 30 63 CLOAKING