Start Biblioteka Publiczna
Biblioteka

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W UŚCIMOWIE

 

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Uścimowie działa od 1960 roku. Rozpoczęła swą działalność na bazie biblioteki szkolnej. Biblioteka Publiczna w Uścimowie jest samorządową instytucją kultury, którą prowadzi Gmina Uścimów. Nadzór bezpośredni nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy, natomiast nadzór merytoryczny sprawuje Biblioteka Powiatowa. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury. Siedzibą Biblioteki jest Stary Uścimów, a terenem działania cała Gmina. Gminna Biblioteka Publiczna ma Filię Biblioteczną w Nowej Jedlance. Filia ma siedzibę w budynku OSP Nowa Jedlanka. W sezonie letnim zaspokajamy także potrzeby czytelnicze naszych wczasowiczów, wypoczywających nad pobliskimi jeziorami.

 

 

 

Współpracujemy z Urzędem Gminy, z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Uścimowskiej, którego siedzibą jest Biblioteka, z Zespołem Szkół w Uścimowie, z Zakładem Usług Komunalnych, który zajmuje się pracami porządkowymi na terenie podległym Bibliotece oraz z Punktem Konsultacyjnym dla rodzin z problemem alkoholowym i problemami przemocy w rodzinie (spotkania grupy objętej działaniem odbywają się zwykle 2 razy w miesiącu w GBP). Biblioteka współpracuje również z twórcami ludowymi zamieszkującymi naszą gminę, organizując wystawy ich prac.

 

 

Siedzibą Biblioteki jest niewielki, (stary) budynek drewniany o powierzchni użytkowej ok. 80 m2. We wcześniejszym okresie budynek ten pełnił funkcję przedszkola. Po zlikwidowaniu przedszkola, stał się siedzibą dla dwóch organizacji - Biblioteki i Ośrodka Pomocy Społecznej. W chwili obecnej budynek ten w całości zajmuje Biblioteka, mieści się tu Izba Regionalna, niewielka czytelnia ,oraz 2 pokoje gdzie znajduje się księgozbiór Biblioteki oraz komputery z dostępem do Internetu, zakupione z programu „Ikonka”.

 

 

 

 

Główne wyposażenie Biblioteki w Uścimowie to 20 regałów na książki, 6 stolików, 18 krzesełek, 4 komputery z biurkami i krzesłami obrotowymi.

Zespół biblioteczny to : Dyrektor GBP w Uścimowie Magdalena Haraszczuk, kierownik Filii Bibliotecznej pani Justyna Musiej oraz główny księgowy Ewelina Musiej.

 

 

 

 

 

Do obecnej chwili zorganizowaliśmy :

- Biblioteka zajęła I miejsce w konkursie „Pamięć przeszłości”, trwałym śladem tego przedsięwzięcia jest stała ekspozycja „Izba regionalna” przy Bibliotece

- wypoczynek dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Uścimów ( z programu PPWOW )

- zajęcia pozalekcyjne ( trwają jeszcze do końca grudnia ) dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Uścimów ( również z programu PPWOW ), zajęcia są realizowane we współpracy z parafią Rzymskokatolicką w Uścimowie

- we współpracy z Urzędem Gminy i TPZU Biblioteka organizuje corocznie dożynki gminne, konkurs na „Najładniejsze pisanki”, konkurs połączony z biesiadą „Uścimowskie jadło” , wystawy prac twórców ludowych,

- zbiórki makulatury, sobótki połączone z puszczaniem wianków na wodę, a także spotkania opłatkowe.

 

Prasa regionalna „Echo Powiatu Lubartowskiego” czy „Lubartowiak” pochwalają poza pracą typowo biblioteczną, działalność kulturalno - informacyjną Biblioteki, np. utworzenie „Izby Regionalnej” czy promowanie pracy twórców ludowych.